GRADING MONET

Czym jest grading?

Grading służy ocenie stanu zachowania monety. Im doskonalszy, tym wyższa jest jej wartość kolekcjonerska. Każdy numizmat oznaczony prestiżowym hologramem Polskiego Centrum Gradingu Monet charakteryzuje się najwyższym stanem menniczym. O takiej klasyfikacji można mówić jedynie wtedy, gdy moneta nigdy nie trafiła do obiegu i przechowywana była z niezwykłą ostrożnością.

Znana na całym świecie skala stanów zachowania monet dzieli się na kilka poziomów, jednak Polskie Centrum Gradingu Monet certyfikuje jedynie te najdoskonalsze. Takie, których wartość znacznie przewyższa pozostałe!

Proces gradingu

Monety trafiające do PCGM poddawane są wstępnej selekcji. Następnie eksperci przyglądają się im przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń powiększających i skrupulatnie analizują najdrobniejsze niedoskonałości. Przez gęste sito selekcji przedostają się jedynie monety, których najwyższy stan zachowania nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Wybrane przez specjalistów PCGS numizmaty umieszczane są następnie w szczelnych kapsułach, dzięki którym nieskazitelny stan zachowania certyfikowanych monet przetrwa na zawsze. Każda z kapsuł opatrzona zostaje oryginalnym hologramem Polskiego Centrum Gradingu Monet, a także unikalnym numerem seryjnym. Dodatkowo, wszystkie wyselekcjonowane przez ekspertów monety zdobione są okolicznościowymi inskrypcjami, by stanowiły także cenną pamiątkę.

Wartość monet

Wartości monet kolekcjonerskich nie określa ich nominał, ale cały szereg innych czynników. Na cenę numizmatu wpływa jego wiek, nakład danej emisji i jej temat, metal, z którego został wykonany, rodzaj stempla i zastosowanych elementów zdobniczych oraz stan zachowania.

Wszystkie te parametry łącznie decydują o rynkowej wartości monety. Chcąc zachować jej cenny charakter, a wraz z upływem czasu także pomnożyć zyski, należy poddać ją fachowej weryfikacji.

Wszystkie monety, które otrzymały prestiżowy hologram Polskiego Centrum Gradingu Monet prezentują najwyższy stan zachowania, a inskrypcja zdobiąca kapsułę określa także szczegóły emisji i parametry numizmatu. Dzięki temu wartość monety z każdym rokiem będzie rosła!

Nasi eksperci

Proces gradingu jest niezwykle trudny i wymaga nie tylko wprawnego oka i przywiązywania wagi do szczegółów, ale także lat doświadczenia. Dlatego ekspertami Polskiego Centrum Gradingu Monet zostać mogli wyłącznie pasjonaci numizmatyki z udokumentowanym stażem pracy przy wycenie monet. Dzięki latom praktyki, z najwyższa precyzją oceniają, czy dany numizmat ma szansę uzyskać prestiżowy hologram PCGM.